Quạt ly tâm cao áp

Showing all 11 results

 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 30

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 30

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 30 Công suất  ( HP) : 30 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 25000 Cột áp (Pa) : 5100 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 25

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 25

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 25 Công suất  ( HP) : 25 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 21000 Cột áp (Pa) : 4800 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 20

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 20

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 20 Công suất  ( HP) :20 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 18000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 15

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 15

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 15 Công suất  ( HP) : 15 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 15000 Cột áp (Pa) : 4000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 10

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 10

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 10 Công suất  ( HP) : 10 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 10000 Cột áp (Pa) : 3700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 7.5

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 7.5

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 7.5 Công suất  ( HP) : 7.5 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 8000 Cột áp (Pa) : 3300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 5

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 5

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 5 Công suất  ( HP) : 5.5 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 6000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 3

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 3

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 3 Công suất  ( HP) : 3 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 3600 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 2

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 2

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 2 Công suất  ( HP) : 2 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 2400 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 1

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 1

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 1 Công suất  ( HP) : 1 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 1200 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 0.5

  Quạt ly tâm cao áp QLT-2P 0.5

  Giá: Liên hệ
  Model : QLT-2P 0.5 Công suất  ( HP) : 1/2 Dòng điện (V): 380 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/H): 800 Cột áp (Pa) : 1000 Bảo hành : 12 tháng