Quạt hút nối ống

Showing 1–20 of 28 results

 • Quạt Hút Nối Ống SHP-75

  Quạt Hút Nối Ống SHP-75

  Giá: 610,000 860,000
  Model : SHP-75 Đường kính ống (mm) : 72 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 35 Vòng tua (vòng/phút) : 2380 Lưu Lượng Gió (m3/min): 220 Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-29%
 • Quạt Hút Nối Ống SHP-100

  Quạt Hút Nối Ống SHP-100

  Giá: 710,000 980,000
  Model : SHP-100 Đường kính ống (mm) : 98 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 45 Vòng tua (vòng/phút) : 2550 Lưu Lượng Gió (m3/min): 220 Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-28%
 • Quạt Hút Nối Ống SHP-125

  Quạt Hút Nối Ống SHP-125

  Giá: 850,000 1,050,000
  Model : SHP-125 Đường kính ống (mm) : 120 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 45 Vòng tua (vòng/phút) : 2550 Lưu Lượng Gió (m3/min): 310 Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-19%
 • Quạt Hút Nối Ống SHP-150

  Quạt Hút Nối Ống SHP-150

  Giá: 920,000 1,250,000
  Model : SHP-150 Đường kính ống (mm) : 144 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 75 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 540  Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-26%
 • Quạt Hút Nối Ống SHP-200

  Quạt Hút Nối Ống SHP-200

  Giá: 1,139,000 1,726,000
  Model : SHP-200 Đường kính ống (mm) : 198 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 130 Vòng tua (vòng/phút) : 2500 Lưu Lượng Gió (m3/min): 1200 Cột áp (Pa) : 380 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-34%
 • Quạt Hút Nối Ống SHP-250

  Quạt Hút Nối Ống SHP-250

  Giá: 1,989,000 2,670,000
  Model : SHP-250 Đường kính ống (mm) : 245 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 175 Vòng tua (vòng/phút) : 2500  Lưu Lượng Gió (m3/min): 1600  Cột áp (Pa) : 420 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-26%
 • Quạt Hút Nối Ống SHP-315

  Quạt Hút Nối Ống SHP-315

  Giá: 2,799,000 3,350,000
  Model : SHP-315 Đường kính ống (mm) : 310 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 280 Vòng tua (vòng/phút) : 2500 Lưu Lượng Gió (m3/min): 2500 Cột áp (Pa) : 450 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-16%
 • Quạt Hút Nối Ống HF-75

  Quạt Hút Nối Ống HF-75

  Giá: 599,000 898,000
  Model : HF-75 Đường kính ống (mm) : 73 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 35 Vòng tua (vòng/phút) : 2600  Lưu Lượng Gió (m3/min): 220  Cột áp (Pa) : 150 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-33%
 • Quạt hút nối ống Shoohan HF-100

  Quạt hút nối ống Shoohan HF-100

  Giá: 899,000 1,210,000
  Model : HF-100 đường kính ống (mm) : 92 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 45 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 220  Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-26%
 • Quạt hút nối ống Shoohan HF-125

  Quạt hút nối ống Shoohan HF-125

  Giá: 970,000 1,280,000
  Model : HF-125 đường kính ống (mm) : 120 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 45 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 340  Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-24%
 • Quạt hút nối ống Shoohan HF-150

  Quạt hút nối ống Shoohan HF-150

  Giá: 1,170,000 1,520,000
  Model : HF-150 đường kính ống (mm) : 144 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 75 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 540  Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-23%
 • Quạt hút nối ống Shoohan HF-200

  Quạt hút nối ống Shoohan HF-200

  Giá: 1,300,000 1,660,000
  Model : HF-200 đường kính ống (mm) : 198 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 130 Vòng tua (vòng/phút) : 2500  Lưu Lượng Gió (m3/min): 1200  Cột áp (Pa) : 380 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-22%
 • Quạt Hút Nối Ống HF-250

  Quạt Hút Nối Ống HF-250

  Giá: 1,899,000 2,350,000
  Model : HF-250 Đường kính ống (mm) : 248 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 225 Vòng tua (vòng/phút) : 2450  Lưu Lượng Gió (m3/min): 1405  Cột áp (Pa) : 630 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-19%
 • Quạt Hút Nối Ống HF-315

  Quạt Hút Nối Ống HF-315

  Giá: 2,999,000 3,380,000
  Model : HF-315 Đường kính ống (mm) : 310 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 320 Vòng tua (vòng/phút) : 2500  Lưu Lượng Gió (m3/min): 2900  Cột áp (Pa) : 630 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-11%
 • Quạt hút nối ống PKV phi 75

  Quạt hút nối ống PKV phi 75

  Giá: 450,000 750,000
  Model : PKV 75 đường kính ống (mm) : 72 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 35 Vòng tua (vòng/phút) : 2380  Lưu Lượng Gió (m3/min): 220  Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-40%
 • Quạt hút nối ống PKV phi 100

  Quạt hút nối ống PKV phi 100

  Giá: 555,000 870,000
  Model : PKV 100 đường kính ống (mm) : 92 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 45 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 220  Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-36%
 • Quạt hút nối ống PKV phi 125

  Quạt hút nối ống PKV phi 125

  Giá: 789,000 920,000
  Model : PKV 125 đường kính ống (mm) : 120 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 45 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 340  Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-14%
 • Quạt hút nối ống PKV phi 150

  Quạt hút nối ống PKV phi 150

  Giá: 899,000 1,080,000
  Model : PKV 150 đường kính ống (mm) : 144 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 75 Vòng tua (vòng/phút) : 2550  Lưu Lượng Gió (m3/min): 540  Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-17%
 • Quạt hút nối ống PKV phi 200

  Quạt hút nối ống PKV phi 200

  Giá: 1,119,000 1,380,000
  Model : PKV 200 đường kính ống (mm) : 198 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 130 Vòng tua (vòng/phút) : 2500  Lưu Lượng Gió (m3/min): 1200  Cột áp (Pa) : 380 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-19%
 • Quạt hút nối ống PKV phi 250

  Quạt hút nối ống PKV phi 250

  Giá: 1,750,000 1,985,000
  Model : PKV 250 đường kính ống (mm) : 245 Dòng điện (V): 220/50Hz Công suất (W): 175 Vòng tua (vòng/phút) : 2500  Lưu Lượng Gió (m3/min): 1600  Cột áp (Pa) : 420 Bảo hành : 12 tháng
  Mua hàng-12%