Quạt hút gió vuông Haiki

Showing all 11 results

 • Quạt hút gió vuông Haiki LF1000

  Quạt hút gió vuông Haiki LF1000

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 900 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 550w Vòng quay cánh : 560v/p Lưu lượng gió : 28000m3/h Độ ồn : 62dB Kích thước : 1000x1000x400 Trọng lượng : 45kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF1100

  Quạt hút gió vuông Haiki LF1100

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 1000 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 750w Vòng quay cánh : 560v/p Lưu lượng gió : 36000m3/h Độ ồn : 62dB Kích thước : 1100x1100x400mm Trọng lượng : 50kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF1220

  Quạt hút gió vuông Haiki LF1220

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 1100 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 750w Vòng quay cánh : 505v/p Lưu lượng gió : 40000m3/h Độ ồn : 63dB Kích thước : 1220x1220x400 Trọng lượng : 61kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF1380

  Quạt hút gió vuông Haiki LF1380

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 1250 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 1,1kw Vòng quay cánh : 420v/p Lưu lượng gió : 46000m3/h Độ ồn : 65dB Kích thước : 1380x1380x400mm Trọng lượng : 69kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF400

  Quạt hút gió vuông Haiki LF400

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 300 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 250w Vòng quay cánh : 1400v/p Lưu lượng gió : 8000m3/h Độ ồn : 50dB Kích thước : 400x400x300 Trọng lượng : 12kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF500

  Quạt hút gió vuông Haiki LF500

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 400 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 250w Vòng quay cánh : 1400v/p Lưu lượng gió : 10000m3/h Độ ồn : 53dB Kích thước : 500x500x300 Trọng lượng : 14kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF600

  Quạt hút gió vuông Haiki LF600

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 500 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 250w Vòng quay cánh : 960v/p Lưu lượng gió : 15000m3/h Độ ồn : 55dB Kích thước : 600x600x300 Trọng lượng : 17kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF700

  Quạt hút gió vuông Haiki LF700

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 600 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 250w Vòng quay cánh : 960v/p Lưu lượng gió : 19000m3/h Độ ồn : 58dB Kích thước : 700x700x300 Trọng lượng : 21kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF750

  Quạt hút gió vuông Haiki LF750

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 650 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 250w Vòng quay cánh : 665v/p Lưu lượng gió : 20000m3/h Độ ồn : 60dB Kích thước : 750x750x400mm Trọng lượng : 27kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF800

  Quạt hút gió vuông Haiki LF800

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 700 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 370w Vòng quay cánh : 470v/p Lưu lượng gió : 20000m3/h Độ ồn : 60dB Kích thước : 800x800x300 Trọng lượng : 27kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió vuông Haiki LF900

  Quạt hút gió vuông Haiki LF900

  Giá: Liên hệ
  Sải cánh : 770 mm Điện áp : 380/220v Công Suất : 370w Vòng quay cánh : 470v/p Lưu lượng gió : 28000m3/h Độ ồn : 62dB Kích thước : 900x900x400mm Trọng lượng : 45kg Bảo hành : 12 tháng